gio bat / txitxarro

Gio Bat-Txitxarro is the intervention that took place at the Txitxarro discotheque on Saturday, 7 June 2014.